Sponsorlu Baglantilar

Sponsorlu Baglantilar

Bu Yazıda Neler Var

 • |---Dilekçenin Bölümleri----------------------->
 • Bir dilekçe örneği:
 • Bağlantılı Yazılar

  En Son Eklenenler

  06 | ordövr ordövr
  09 | monogami monogami
  10 | intihar intihar

  Dilekçe, bir isteği bildirmek, bir şikayeti duyurmak veya herhangi bir konuda bilgi vermek amacıyla resmi veya özel kurumlara/kuruluşlara yazılan resmî yazıdır. Her türk vatandaşının resmî kurumlara dilekçe verme hakkı vardır ve bu hak anayasanın teminatı altındadır.

  |---Dilekçenin Bölümleri----------------------->


  1. Tarih: Dilekçenin yazıldığı/verildiği/gönderildiği tarihtir. Tarih, yazı alanının sağ üst
  köşesinde yer alır. Gün.Ay.Yıl şeklinde yazılır. Gün ve ay tek haneli ise önüne sıfır konulur.

  Rakamlar normal rakamdır ve aralarında nokta bulunur: 02.10.2005, 14.08.2003, 03.05.1997, 23.11.2002 gibi.
  2. Alıcı kurum bilgileri: Alıcı kurumun adı ile bulunduğu şehirden ibarettir. Tarihten sonra bir satır boşluk bırakılır ve paragraf başı yapmadan sola yanaşık olarak yazılır. En az iki satır olur.

  Birinci satıra kurumun adı yazılır. Kurumun adı, o kurumun en büyük yöneticisinin görev unvanıyla birlikte belirtilir:
  Şöyle ki: Kadıköy Emniyet Müdürlüğü, Fatih Belediye Başkanlığı, Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanlığı, Marmara Üniversitesi Rektörlüğü gibi.

  Eğer bu birinci satır uzun olacaksa (satırın yarısını aşacaksa), mantıklı bir yerden bölüp iki satır hâlinde yazmak daha iyidir:
  Marmara Üniversitesi
  Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanlığı

  İkinci satıra o kurumun bulunduğu şehir yazılır:
  Bu bölümdeki kelimeler, bağlaçlar hariç, hepsinin ilk harfi büyük olur. Kurumların adlarında yaygın kısaltmalar yapılabilir.

  Örnekler:
  SSK Bölge Müdürlüğü
  Edirne

  Kadıköy Belediye Başkanlığı
  İstanbul

  İSKİ Genel Müdürlüğü
  İstanbul

  TDK Başkanlığı
  Ankara

  Marmara Üniversitesi
  Atatürk Eğitim Fakültesi Dekanlığı
  İstanbul
  3. İlgi: Dilekçe, daha önce gönderilmiş bir resmî yazının cevabı olarak yazılıyorsa, bu bölüm bulunur, aksi takdirde olmaz.
  Kurumlar vatandaşa yazı yazabilirler ve onlardan bilgi veya belge isteyebilirler.
  Vatandaş da o yazıya dayanarak bunun gereğini yapar ve sonucu bir dilekçe ile ilgili kuruma bildirir. Dilekçesinin bir cevap yazısı olduğunu da bu ilgi bölümünde belirtir.
  Önceki bölümden en az bir satır boşluk bırakılarak sola yanaşık şekilde yazılır.
  Bu bölüme, gönderilen yazının tarihi ve sayısı yazılır. Bu bilgiler, gönderilmiş resmî yazıda bulunmaktadır. Yapılacak iş, bu bilgileri aynen birebir kopyalamaktır.

  Bu bölüm aynen şöyle yazılır:
  İlgi: ... tarih ve ... sayılı yazınız.
  Burada ... ile belirtilmiş yerlere kurumdan gönderilmiş resmî yazının tarihi ve sayısı yazılır.

  Dilekçede, gerektiğinde bu bölümün yer almasının sebebi şudur: Dilekçe ilgili kuruma gittikten sonra, gönderdikleri yazıda vatandaştan tam olarak ne istediklerini tekrar görmeleri gerekebilir. Bu durumda, gönderilen yazının kendilerinde kalan kopyasını daha kolay bulabilmeleri için dilekçede bulunan ilgi bölümü onların işini kolaylaştırır. Bu da bürokratik muamelenin daha hızlı işlemesine olanak sağlar.
  4. Metin: Dilekçenin asıl bölümüdür. Söylenmek istenen şeyler burada yer alır. İki alt bölümü vardır. Dolayısıyla, en az iki paragraftan oluşur.

  Birinci alt bölümde dilekçe sahibi ile muhatap kurum arasında iletişimi sağlayıcı bilgiler yer alır.
  Dilekçe yazmaya sebep olan sorun tanıtılır. Örneğin, okula dilekçe yazan bir öğrenci bölümünü, numarasını belirtir. Suyla ilgili bir sorunu için sular idaresine dilekçe yazan kişi ise, abone numarasını verir. Bu bilgiler, dilekçe sahibi ile kurum arasında iletişim için gereklidir.

  İkinci alt bölüm ise, ayrı bir paragraftır. Burada, ilgili kurumdan istenen şey belirtilir. Bu istek genellikle şöyle birer cümle ile ifade edilir:
  ...–masını (verilmesini/gönderilmesi/onarılmasını/bildirilmesini vs.) arz ederim.
  ... için gereğini arz ederim.

  Burada önemli olan nokta, cümlenin arz ederim yüklemi ile bitmesidir. Bu, imla gereği ayrı yazılır. Cümledeki arz ederim ifadesi “isterim” anlamındadır. Burada rica ederim gibi bir ifade kesinlikle yanlıştır. Çünkü, rica ederim üst makamlardan alt makamlara veya kişilere gönderilirken kullanılır.
  5. İmza: Dilekçe sahibi, imzasını atarak burada söylenmiş olan hususları kabul ettiğini belirtmiş olur. İmza, önceki bölümden sonra en fazla bir satır boşluk bırakılarak ve sağa yanaşık olarak atılır. Sayfa düzeni açısından, bir sonraki bölümünde yer alan isim ile imzanın birbirini ortalaması tercih edilmelidir.
  6. İsim: Burada, bir önceki bölümde yer alan imzanın altına dilekçe sahibinin adı ve soyadı yazılır. İsim, imzadan sonraki satıra sağa yanaşık olarak yazılmalıdır. Đmza ile isim birbirini ortalamalıdır.

  Not: Önce ismi yazıp altına imza atmak doğru değildir. Tam tersi olmalıdır.
  7. Adres ve iletişim bilgileri: İlgili kurumun, gerektiğinde, dilekçe sahibine ulaşabilmesi için adres ve diğer iletişim bilgilerine (telefon, cep telefonu, faks, elektronik posta) ihtiyaç vardır. Bu bilgiler, isimden sonraki satıra ve sola yanaşık olarak yazılır. Adres yazmak zorunludur. Diğer bilgilerden hangisi varsa, yazılmalıdır.
  Not: Adres bölümünde ayrıca “Adres” yazılmasına gerek yoktur.
  8. Ekler: Dilekçeye belgeler eklenmişse, bu bölüm bulunur, aksi takdirde olmaz.
  Dilekçeyle birlikte ilgili kuruma bazı belgeler (ikametgâh, sağlık raporu, fotoğraf, nüfus cüzdan sureti vs.) göndermek söz konusu olabilir. Bunlar, dilekçeye eklenir ve neler oldukları da maddeler hâlinde belirtilir.

  Bir dilekçe örneği:

  Dilekçe Örneği
  Soru-ödev: İSKİ Kadıköy şubesine bir dilekçe yazınız. Dilekçenizde, su sayacınız bozuk olduğu için değiştirilmesini isteyiniz.